Makaó! Kakaó!

Véleményem szerint a legelterjedtebb játék kis hazánkban, mely egyetlen pakli magyar kártyával játszható: a makaó.
A következőkben le kívánom vezetni a makaó szabályait, játékfeltételeit, remélve, hogy másokat is ezen kiváló játékban való részvételre sarkallok.
A játék során a pakli valamennyi lapjára szükségünk lesz, így ne válogassuk azokat külön, mint például a snapszer vagy a 66 esetében.
Maga a játék célja az, hogy minél előbb megszabaduljunk a kezünkben található lapjainktól, hasonlóan más ismert játékokhoz.
A kártyák megkeverése után minden játékosnak (általában 2-4 ill. 6 játékos az átlagosnak mondható) 5-5 lapot osztunk, majd egyetlen lapot az asztalra helyezünk.
Fontos, hogy az asztalra helyezett lapunk ne képességgel rendelkező lap legyen. Képességgel rendelkező lapok a következők: hetes, kilences, felső, piros csikó (vagy másnéven király), valamint az ász.
A kézben lévő lapok közül az asztalra helyezett lapra tehetünk egyet, ennek feltétele csupán az, hogy színben, számban vagy figurában egyezzen a kettő. Például a piros tizesre rakhatok piros alsót vagy akár tök tizest is.
Általában minden játékos egyetlen lapot rakhat le egy körben, viszont létezik olyan verziója is a játéknak, mely megengedi három vagy négy azonos számú vagy figurájú lap egyidejű lehelyezését. Természetesen ekkor is érvényes alapszabályunk: színre szín, számra szám.
Ha a dobott lapra valamely játékos nem tud egy azzal színben vagy számban megegyező lapot rakni, akkor köteles a pakliból húzni egy lapot a kezébe.
Vizsgáljunk meg valamennyit a képességgel rendelkező lapok közül!
A hetes lappal a körben utánunk következő játékossal húzathatunk fel 2 lapot. Azonban ha ő is rendelkezik hetessel, és azt ráhelyezi az előbbire, azon esetben az őt követő játékos lapgyűjteménye gyarapszik,
viszont most már nem kettő, hanem négy lappal. Magyarán a ránk támadó hetest könnyedén üthetjük saját hetesünkkel, így kártyapartnerünk támadásából kovácsolhatunk hasznot.
Kilences lappal figurát vagy számot kérhetünk. Általában a kérés egész körös, így egy körön belül mindenkinek olyan lapot kell dobni, melyet kértünk. Azonban a kilences lap is üthető egy másik kilencessel.
A felső (avagy filkó) lappal színt kérthet a játékos. A kérés nem egész körös, és ugyanúgy érvényes ezen kártyára az üthetőség.
Az ász segíségével az utánunk következő játékost kivonhatjuk az adott körből, ám ha ő ugyancsak ász helyez lapunkra, a kimaradás automatikusan az őt követő játékosra ugrik.
A piros csikó segítségével az utánunk következő játékost a 4 lap felhúzására kényszeríthetjük a pakliból. Üthetetlen lap.
Más verziókban a piros király szerepet cserél a piros hetessel képességeiben, csakhogy ekkor a csikó értéktelen.
Ezen lapok segítségével megkönnyíthetjük lapjaink gyorsabb elvesztését. Amennyiben egy lap maradna valamely játékos kezében, az utolsó előtti lap dobása előtt köteles kiejteni: Makaó!
Amennyiben ez nem történik meg, az illető köteles a pakliból két lapot húzni. A lapjaitól leggyorsabban magszabaduló játékos a győztes, aki örömmámorában még akár ezt is kiálthatja: Kakaó!

Ennyit tudok e magyarkártya témáról, remélem informatív volt.